Archives

Những trận bóng đá của giải AFC Asian Cup 2019

21495
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 01-02-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
21393
Qatar Qatar
21:00:00 29-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
UAE UAE
21397
Iran Iran
21:00:00 28-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
21203
UAE UAE
23:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Australia Australia
21204
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
21207
Trung Quốc Trung Quốc
23:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iran Iran
21208
Việt Nam Việt Nam
20:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
21006
Qatar Qatar
23:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
21007
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain
21009
UAE UAE
00:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
21010
Australia Australia
21:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
21011
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
21015
Iran Iran
00:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Oman Oman
21017
Thái Lan Thái Lan
21:00:00 20-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
21019
Jordan Jordan
18:00:00 20-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
20827
Lebanon Lebanon
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
20828
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
20829
Oman Oman
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
20830
Nhật Bản Nhật Bản
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
20732
Việt Nam Việt Nam
23:00:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Yemen Yemen
20733
Iran Iran
23:00:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
20734
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
20735
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
20740
Palestine Palestine
20:30:00 15-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Jordan Jordan
20741
Australia Australia
20:30:00 15-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Syria Syria
20721
Ấn Độ Ấn Độ
23:00:00 14-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain
20722
UAE UAE
23:00:00 14-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Thái Lan Thái Lan
20724
Turkmenistan Turkmenistan
23:00:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
20727
Oman Oman
20:30:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
20728
Triều Tiên Triều Tiên
18:00:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
20597
Lebanon Lebanon
23:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
20599
Yemen Yemen
20:30:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
20600
Việt Nam Việt Nam
18:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iran Iran
20417
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
23:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
20418
Philippines Philippines
20:30:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
20419
Palestine Palestine
18:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Australia Australia
20424
Ấn Độ Ấn Độ
23:00:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
UAE UAE
20425
Jordan Jordan
20:30:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Syria Syria
20426
Bahrain Bahrain
18:00:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Thái Lan Thái Lan
20372
Qatar Qatar
23:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Lebanon Lebanon
20373
Uzbekistan Uzbekistan
20:30:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Oman Oman
20375
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
20381
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
20382
Iraq Iraq
20:30:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
20273
Iran Iran
23:00:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Yemen Yemen
20274
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
20275
Trung Quốc Trung Quốc
18:00:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
20279
Syria Syria
23:00:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Palestine Palestine
20280
Thái Lan Thái Lan
20:30:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ấn Độ Ấn Độ
20281
Australia Australia
18:00:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Jordan Jordan
20231
UAE UAE
23:00:00 05-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain