Archives

Những trận bóng đá của giải Ligue 1

37788
O.Lille O.Lille
02:45:00 14-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
37500
Olympique Marseille Olympique Marseille
03:00:00 09-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
37526
Nantes Nantes
23:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
37454
Stade De Reims Stade De Reims
21:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
37424
Strasbourg Strasbourg
02:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
37425
Stade Rennais Stade Rennais
02:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
37426
Nice Nice
02:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
37427
Monaco Monaco
02:00:00 08-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
37463
Montperllier Montperllier
23:30:00 07-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
37344
O.Nimes O.Nimes
02:45:00 07-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
37352
O.Lille O.Lille
01:00:00 07-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
37214
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
03:05:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
37221
Toulouse Toulouse
01:00:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
37222
Saint Etienne Saint Etienne
01:00:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
37223
Metz Metz
01:00:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
37224
Dijon Fco Dijon Fco
01:00:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
37225
Amiens Amiens
01:00:00 05-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
37232
O.Lyon O.Lyon
03:05:00 04-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
37244
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
01:00:00 04-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
37245
G.Bordeaux G.Bordeaux
01:00:00 04-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
37246
Angers Angers
01:00:00 04-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
37085
Monaco Monaco
03:00:00 02-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
37048
Stade Rennais Stade Rennais
23:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
37064
Nantes Nantes
21:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
36958
Stade De Reims Stade De Reims
02:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
36959
O.Nimes O.Nimes
02:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
36960
Nice Nice
02:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
36961
Montperllier Montperllier
02:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
36962
O.Lille O.Lille
02:00:00 01-12-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
36980
Strasbourg Strasbourg
23:30:00 30-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
36885
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:45:00 30-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
36584
Toulouse Toulouse
03:00:00 25-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
36421
Saint Etienne Saint Etienne
23:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
36438
G.Bordeaux G.Bordeaux
21:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
36342
Metz Metz
02:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
36343
Dijon Fco Dijon Fco
02:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
36344
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
02:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
36345
Angers Angers
02:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
36346
Amiens Amiens
02:00:00 24-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
36364
O.Lyon O.Lyon
23:30:00 23-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
36266
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
02:45:00 23-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
35839
Olympique Marseille Olympique Marseille
03:00:00 11-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
35801
Nantes Nantes
23:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
35802
Montperllier Montperllier
23:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
35819
Stade Rennais Stade Rennais
21:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
35718
Strasbourg Strasbourg
02:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
35719
Stade De Reims Stade De Reims
02:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
35720
Monaco Monaco
02:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
35721
O.Lille O.Lille
02:00:00 10-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
35742
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
23:30:00 09-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
35627
Nice Nice
02:45:00 09-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
35254
Saint Etienne Saint Etienne
03:00:00 04-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
35134
Nice Nice
23:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
35151
G.Bordeaux G.Bordeaux
21:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
35049
Amiens Amiens
02:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
35055
Toulouse Toulouse
02:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
35056
O.Nimes O.Nimes
02:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
35057
Metz Metz
02:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
35124
Angers Angers
02:00:00 03-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
35072
Olympique Marseille Olympique Marseille
23:30:00 02-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
34978
Dijon Fco Dijon Fco
02:45:00 02-11-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
34671
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
03:00:00 28-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
34626
Saint Etienne Saint Etienne
23:00:00 27-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
34646
Stade Rennais Stade Rennais
21:00:00 27-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
34497
O.Lille O.Lille
22:30:00 26-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
34403
Nantes Nantes
01:45:00 26-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
34111
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:00:00 21-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
33965
Monaco Monaco
22:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
33984
G.Bordeaux G.Bordeaux
20:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
33898
Toulouse Toulouse
01:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
33899
Stade De Reims Stade De Reims
01:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
33900
O.Nimes O.Nimes
01:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
33901
Metz Metz
01:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
33902
Angers Angers
01:00:00 20-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
33843
O.Lyon O.Lyon
22:30:00 19-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
33762
Nice Nice
01:45:00 19-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
33222
Saint Etienne Saint Etienne
02:00:00 07-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
33185
Stade Rennais Stade Rennais
22:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
33134
O.Lille O.Lille
20:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
33045
Toulouse Toulouse
01:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
33046
Nantes Nantes
01:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
33047
Montperllier Montperllier
01:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
33048
Dijon Fco Dijon Fco
01:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
33049
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
01:00:00 06-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
33072
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
22:30:00 05-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
32975
Amiens Amiens
01:45:00 05-10-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
32618
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:00:00 30-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
32448
O.Nimes O.Nimes
22:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
32400
Strasbourg Strasbourg
20:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
32378
Stade De Reims Stade De Reims
01:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
32379
Nice Nice
01:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
32380
Monaco Monaco
01:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
32381
Metz Metz
01:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
32382
Angers Angers
01:00:00 29-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
32326
G.Bordeaux G.Bordeaux
22:30:00 28-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
32279
O.Lyon O.Lyon
18:30:00 28-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
32087
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
02:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
32018
Toulouse Toulouse
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
32019
Saint Etienne Saint Etienne
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
32020
Nantes Nantes
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
32021
Montperllier Montperllier
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
32022
O.Lille O.Lille
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
32023
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
32024
Amiens Amiens
00:00:00 26-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
32037
Monaco Monaco
02:00:00 25-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
32056
Dijon Fco Dijon Fco
00:00:00 25-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
31950
O.Lyon O.Lyon
02:00:00 23-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
31803
Angers Angers
22:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint Etienne Saint Etienne
31754
Stade Rennais Stade Rennais
20:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
31664
Nice Nice
01:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
31665
Metz Metz
01:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
31666
G.Bordeaux G.Bordeaux
01:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
31743
Stade De Reims Stade De Reims
01:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
31744
O.Nimes O.Nimes
01:00:00 22-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
31688
Olympique Marseille Olympique Marseille
22:30:00 21-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
31607
Strasbourg Strasbourg
01:45:00 21-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
31298
Monaco Monaco
02:00:00 16-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
31124
Saint Etienne Saint Etienne
22:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
31072
Nantes Nantes
20:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade De Reims Stade De Reims
30985
Montperllier Montperllier
01:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
30986
Dijon Fco Dijon Fco
01:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Nimes O.Nimes
30987
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
01:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Stade Rennais Stade Rennais
30988
G.Bordeaux G.Bordeaux
01:00:00 15-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
31004
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
22:30:00 14-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
30916
Amiens Amiens
01:45:00 14-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lyon O.Lyon
30931
O.Lille O.Lille
00:00:00 14-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers Angers
30080
Strasbourg Strasbourg
22:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
29830
Stade Rennais Stade Rennais
20:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
29832
Stade De Reims Stade De Reims
20:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
O.Lille O.Lille
29793
Toulouse Toulouse
01:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens Amiens
29794
O.Nimes O.Nimes
01:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
STADE BRESTOIS 29 STADE BRESTOIS 29
29795
Nantes Nantes
01:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montperllier Montperllier
29796
Angers Angers
01:00:00 01-09-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Fco Dijon Fco
29699
O.Lyon O.Lyon
22:30:00 31-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
G.Bordeaux G.Bordeaux
29527
Metz Metz
01:45:00 31-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
29494
Nice Nice
02:00:00 29-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
29490
Lille Lille
00:00:00 29-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
29484
Montpellier Montpellier
00:00:00 28-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
29451
PSG PSG
02:00:00 26-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
29426
Strasbourg Strasbourg
22:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
29425
Monaco Monaco
20:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
29397
Dinamo Brest Dinamo Brest
01:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
29398
Angers SCO Angers SCO
01:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
29399
Dijon Dijon
01:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
29400
Amiens SC Amiens SC
01:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
29296
Rennes Rennes
02:00:00 19-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
29291
Reims Reims
22:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
29288
Saint-Etienne Saint-Etienne
20:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dinamo Brest Dinamo Brest
29250
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
29251
Amiens SC Amiens SC
01:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
29252
Nimes Nimes
01:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
29253
Metz Metz
01:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
29245
Nantes Nantes
22:30:00 17-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
29196
Olympique Lyon Olympique Lyon
01:45:00 17-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
29152
PSG PSG
02:00:00 12-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
29151
Strasbourg Strasbourg
22:00:00 11-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
29149
Lille Lille
20:00:00 11-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
29126
Olympique Marseille Olympique Marseille
22:30:00 10-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
29111
Monaco Monaco
01:45:00 10-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
27270
Rennes Rennes
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
27271
Reims Reims
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
27272
Nimes Nimes
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
27273
Nice Nice
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
27274
Nantes Nantes
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
27275
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
27276
Dijon Dijon
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
27277
Caen Caen
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
27278
Angers SCO Angers SCO
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
27279
Amiens SC Amiens SC
02:05:00 25-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
27150
Toulouse Toulouse
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
27151
Strasbourg Strasbourg
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
27152
Saint-Etienne Saint-Etienne
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
27153
PSG PSG
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
27154
Montpellier Montpellier
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
27155
Monaco Monaco
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
27156
Olympique Lyon Olympique Lyon
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
27157
Lille Lille
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
27158
Guingamp Guingamp
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
27159
Bordeaux Bordeaux
02:00:00 19-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
26863
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:00:00 13-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
26881
Lille Lille
22:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
26885
Rennes Rennes
20:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
26905
Nimes Nimes
01:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
26906
Nice Nice
01:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
26907
Dijon Dijon
01:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
26908
Caen Caen
01:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
26909
Amiens SC Amiens SC
01:00:00 12-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
26915
Angers SCO Angers SCO
22:00:00 11-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
26935
Saint-Etienne Saint-Etienne
01:45:00 11-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
26708
Olympique Lyon Olympique Lyon
02:00:00 06-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
26718
Monaco Monaco
22:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
26724
Toulouse Toulouse
20:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
26725
Nantes Nantes
20:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
26726
Montpellier Montpellier
20:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
26564
Reims Reims
01:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
26565
Guingamp Guingamp
01:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
26566
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 05-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
26574
PSG PSG
22:00:00 04-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
26591
Strasbourg Strasbourg
01:45:00 04-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
26457
Rennes Rennes
00:00:00 02-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
26464
Montpellier Montpellier
00:00:00 01-05-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
26340
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:00:00 29-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
26350
Saint-Etienne Saint-Etienne
22:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
26357
Nice Nice
20:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
26358
Lille Lille
20:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
26359
Caen Caen
20:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
26360
Angers SCO Angers SCO
20:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
26361
Amiens SC Amiens SC
20:00:00 28-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
26200
Bordeaux Bordeaux
01:45:00 27-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
25726
PSG PSG
02:00:00 22-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
25730
Reims Reims
22:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
25733
Toulouse Toulouse
20:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
25734
Nantes Nantes
20:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
25756
Strasbourg Strasbourg
01:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
25757
Nimes Nimes
01:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
25758
Nice Nice
01:00:00 21-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
25770
Guingamp Guingamp
22:00:00 20-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
25804
Olympique Lyon Olympique Lyon
01:45:00 20-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
25807
Dijon Dijon
00:00:00 20-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
25664
Nantes Nantes
00:00:00 18-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
25375
Lille Lille
02:00:00 15-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
25384
Saint-Etienne Saint-Etienne
22:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
25392
Rennes Rennes
20:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
25393
Montpellier Montpellier
20:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
25408
Strasbourg Strasbourg
01:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
25409
Monaco Monaco
01:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
25410
Caen Caen
01:00:00 14-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
25419
Olympique Marseille Olympique Marseille
22:00:00 13-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
25439
Nantes Nantes
01:45:00 13-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
25442
Dijon Dijon
00:00:00 13-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
25231
Nimes Nimes
00:00:00 10-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
24913
PSG PSG
02:00:00 08-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
24927
Nice Nice
22:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
24932
Reims Reims
20:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
24936
Toulouse Toulouse
20:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
24964
Nimes Nimes
01:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
24965
Guingamp Guingamp
01:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
24966
Angers SCO Angers SCO
01:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
24967
Amiens SC Amiens SC
01:00:00 07-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
24978
Olympique Lyon Olympique Lyon
22:00:00 06-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
25003
Bordeaux Bordeaux
01:45:00 06-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
24343
Strasbourg Strasbourg
00:00:00 04-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
24344
Montpellier Montpellier
00:00:00 04-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
24373
Saint-Etienne Saint-Etienne
01:30:00 02-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
24352
Toulouse Toulouse
02:00:00 01-04-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
24363
Nantes Nantes
22:00:00 31-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
24374
Monaco Monaco
20:00:00 31-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
24375
Dijon Dijon
20:00:00 31-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
24376
Amiens SC Amiens SC
20:00:00 31-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
24414
Olympique Marseille Olympique Marseille
23:00:00 30-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
24446
Rennes Rennes
02:45:00 30-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
23870
PSG PSG
03:00:00 18-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
23879
Bordeaux Bordeaux
23:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
23887
Reims Reims
21:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
23888
Olympique Lyon Olympique Lyon
20:30:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
23902
Nimes Nimes
02:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
23903
Guingamp Guingamp
02:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
23904
Caen Caen
02:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
23905
Angers SCO Angers SCO
02:00:00 17-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
23827
Lille Lille
02:45:00 16-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
23831
Nice Nice
01:00:00 16-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
23741
Dijon Dijon
01:00:00 13-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
23632
Olympique Marseille Olympique Marseille
03:00:00 11-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
23641
Rennes Rennes
23:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
23648
Toulouse Toulouse
21:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
23649
Saint-Etienne Saint-Etienne
21:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
23650
Montpellier Montpellier
21:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
23471
Monaco Monaco
02:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
23472
Dijon Dijon
02:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
23473
Amiens SC Amiens SC
02:00:00 10-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
23481
Strasbourg Strasbourg
23:00:00 09-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
23336
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 06-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
23097
Olympique Marseille Olympique Marseille
03:00:00 04-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
23107
Olympique Lyon Olympique Lyon
23:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
23117
Nice Nice
21:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
23118
Lille Lille
21:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
23119
Guingamp Guingamp
21:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
22991
Reims Reims
02:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
22992
Angers SCO Angers SCO
02:00:00 03-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
22996
Caen Caen
23:00:00 02-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
23031
Bordeaux Bordeaux
02:45:00 02-03-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
22527
Monaco Monaco
03:00:00 25-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
22533
Rennes Rennes
23:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
22541
Toulouse Toulouse
21:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
22542
Nantes Nantes
21:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
22543
Montpellier Montpellier
21:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
22548
Guingamp Guingamp
02:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
22549
Amiens SC Amiens SC
02:00:00 24-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
22552
PSG PSG
23:00:00 23-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
22568
Strasbourg Strasbourg
02:45:00 23-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
22575
Dijon Dijon
01:00:00 23-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
22420
PSG PSG
03:00:00 21-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
22424
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 21-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
22197
Saint-Etienne Saint-Etienne
03:00:00 18-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
22207
Reims Reims
23:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
22214
Lille Lille
21:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
22215
Caen Caen
21:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
22216
Bordeaux Bordeaux
21:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
22235
Monaco Monaco
02:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
22236
Angers SCO Angers SCO
02:00:00 17-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
22243
Olympique Marseille Olympique Marseille
23:00:00 16-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
22126
Olympique Lyon Olympique Lyon
02:45:00 16-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
22131
Nimes Nimes
01:00:00 16-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
22071
Caen Caen
01:30:00 14-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
22072
Saint-Etienne Saint-Etienne
01:00:00 14-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
21889
Nice Nice
03:00:00 11-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
21898
Rennes Rennes
23:00:00 10-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
21899
Guingamp Guingamp
23:00:00 10-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
21904
Toulouse Toulouse
21:00:00 10-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
21905
Nantes Nantes
21:00:00 10-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
21906
Montpellier Montpellier
21:00:00 10-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
22049
PSG PSG
23:00:00 09-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
21661
Olympique Lyon Olympique Lyon
03:00:00 04-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
21668
Saint-Etienne Saint-Etienne
23:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
21672
Nimes Nimes
21:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
21687
Reims Reims
03:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
21690
Rennes Rennes
02:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
21691
Monaco Monaco
02:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
21692
Angers SCO Angers SCO
02:00:00 03-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
21577
Lille Lille
02:45:00 02-02-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
21273
Nantes Nantes
03:00:00 31-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
21284
PSG PSG
03:00:00 28-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
21287
Toulouse Toulouse
02:00:00 28-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
21294
Amiens SC Amiens SC
23:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
21304
Montpellier Montpellier
21:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
21234
Strasbourg Strasbourg
02:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
21235
Nice Nice
02:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
21236
Guingamp Guingamp
02:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
21237
Dijon Dijon
02:00:00 27-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
21200
Olympique Marseille Olympique Marseille
02:45:00 26-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
21166
Nimes Nimes
01:00:00 24-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
20916
Saint-Etienne Saint-Etienne
03:00:00 21-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
20919
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 21-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
20923
Caen Caen
23:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
20924
Angers SCO Angers SCO
23:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
20930
Rennes Rennes
21:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
20943
Reims Reims
02:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
20944
Nimes Nimes
02:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
20945
Monaco Monaco
02:00:00 20-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
20955
PSG PSG
23:00:00 19-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
20978
Lille Lille
02:45:00 19-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
20834
Saint-Etienne Saint-Etienne
03:00:00 17-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
20839
Guingamp Guingamp
01:00:00 17-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
20840
Toulouse Toulouse
01:00:00 17-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
20841
Nimes Nimes
01:00:00 17-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
20842
Monaco Monaco
01:00:00 17-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
20739
Angers SCO Angers SCO
01:00:00 16-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
20493
Olympique Marseille Olympique Marseille
03:00:00 14-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
20499
Toulouse Toulouse
23:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
20500
Dijon Dijon
23:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
20505
Nantes Nantes
21:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
20517
Nimes Nimes
02:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
20518
Nice Nice
02:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
20519
Guingamp Guingamp
02:00:00 13-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
20524
Amiens SC Amiens SC
23:00:00 12-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
20541
Olympique Lyon Olympique Lyon
02:45:00 12-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
20544
Caen Caen
01:00:00 12-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
20379
Nantes Nantes
01:00:00 09-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Montpellier Montpellier
20380
Amiens SC Amiens SC
01:00:00 09-01-2019 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
19681
Bordeaux Bordeaux
23:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
19692
Strasbourg Strasbourg
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
19693
Saint-Etienne Saint-Etienne
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
19694
Rennes Rennes
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
19695
Reims Reims
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
19696
PSG PSG
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
19697
Montpellier Montpellier
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Lyon Olympique Lyon
19698
Monaco Monaco
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
19699
Lille Lille
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
19700
Angers SCO Angers SCO
03:00:00 23-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
19591
Caen Caen
01:30:00 19-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
19510
Olympique Lyon Olympique Lyon
03:00:00 17-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
19516
Nice Nice
23:00:00 16-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
19523
Nimes Nimes
21:00:00 16-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
19370
Reims Reims
02:00:00 16-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Strasbourg Strasbourg
19371
Amiens SC Amiens SC
02:00:00 16-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
19381
Dijon Dijon
23:00:00 15-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
19026
Saint-Etienne Saint-Etienne
03:00:00 10-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
19036
Lille Lille
23:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Reims Reims
19043
Strasbourg Strasbourg
21:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Caen Caen
19061
Rennes Rennes
02:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Dijon Dijon
19062
Nimes Nimes
02:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nantes Nantes
19063
Guingamp Guingamp
02:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Amiens SC Amiens SC
19064
Angers SCO Angers SCO
02:00:00 09-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Bordeaux Bordeaux
19111
Monaco Monaco
02:45:00 08-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nice Nice
18925
Strasbourg Strasbourg
03:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
PSG PSG
18933
Reims Reims
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Toulouse Toulouse
18934
Nantes Nantes
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Olympique Marseille Olympique Marseille
18935
Olympique Lyon Olympique Lyon
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Rennes Rennes
18936
Dijon Dijon
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Guingamp Guingamp
18937
Caen Caen
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Nimes Nimes
18938
Bordeaux Bordeaux
01:00:00 06-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Saint-Etienne Saint-Etienne
18887
Montpellier Montpellier
03:00:00 05-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Lille Lille
18895
Nice Nice
01:00:00 05-12-2018 Ligue 1 Kết thúc
Angers SCO Angers SCO
18896