Archives

Những trận bóng đá của Bồ Đào Nha

Luxembourg Luxembourg
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Lithuania Lithuania
Ukraine Ukraine
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Hà Lan Hà Lan
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Lithuania Lithuania
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Belarus Belarus
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Serbia Serbia
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Gibraltar Gibraltar
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Hà Lan Hà Lan
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:45:00 26-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Serbia Serbia
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:45:00 23-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Ukraine Ukraine
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Ba Lan Ba Lan
Italia Italia
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Scotland Scotland
23:00:00 14-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Ba Lan Ba Lan
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Italia Italia
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
01:45:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Croatia Croatia
Uruguay Uruguay
01:00:00 01-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Iran Iran
01:00:00 26-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
19:00:00 20-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ma Rốc Ma Rốc
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
01:00:00 16-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Tây Ban Nha Tây Ban Nha