Archives

Những trận bóng đá của Đức

Đức Đức
Belarus Belarus
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
Đức Đức
Estonia Estonia
Đức Đức
Đức Đức
Argentina Argentina
Xứ Wales Xứ Wales
Đức Đức
Bắc Ireland Bắc Ireland
Đức Đức
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
Đức Đức
Hy Lạp Hy Lạp
Đức Đức
01:45:00 12-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Estonia Estonia
Belarus Belarus
01:45:00 09-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
02:45:00 25-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Đức Đức
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
Đức Đức
02:45:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Nga Nga
Pháp Pháp
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
Đức Đức
Đức Đức
01:45:00 10-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Đức Đức
Pháp Pháp
Hàn Quốc Hàn Quốc
21:00:00 27-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đức Đức
Đức Đức
01:00:00 24-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Thụy Điển Thụy Điển
Đức Đức
22:00:00 17-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Mexico Mexico