Archives

Những trận bóng đá của Hàn Quốc

Brazil Brazil
Hàn Quốc Hàn Quốc
Liban Liban
Hàn Quốc Hàn Quốc
Triều Tiêu Triều Tiêu
Hàn Quốc Hàn Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Sri Lanka Sri Lanka
Turkmenistan Turkmenistan
Hàn Quốc Hàn Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Georgia Georgia
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 11-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Iran Iran
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 07-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Australia Australia
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Bolivia Bolivia
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
23:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
Hàn Quốc Hàn Quốc
23:00:00 31-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Uzbekistan Uzbekistan
17:00:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Australia Australia
15:50:00 17-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Hàn Quốc Hàn Quốc
21:00:00 27-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đức Đức
Hàn Quốc Hàn Quốc
22:00:00 23-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Mexico Mexico
Thụy Điển Thụy Điển
19:00:00 18-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc